Podsumowanie Warsztatów Ekologicznych SOPG

W dniu 6 listopada 2017 roku SOPG Gdańsk zorganizowała Warsztaty Ekologiczne, których celem było określenie problemu wycieków chemicznych w obszarach portów morskich z podaniem zagrożeń na bazie Portu Gdańsk oraz ustalenie najnowszych rozwiązań operacyjnych w zakresie wykrywania i zbierania skażeń.

W warsztatach wzięły udział firmy zajmujące się dostawą sprzętu i materiałów niezbędnych do działań:

Firma Chemmax Gdańsk oraz AWA Gdynia przedstawiły wspólnie oferowane na rynku zapory, ich rodzaje, zasady stosowania oraz materiały sorbentowe. Oddzielnym tematem podjęto przedstawienie oferowanych dyspergentów, których biodegradacja potwierdzona wynikami badań i świadectwami instytucji nie przekracza 48 godzin.

Następną prelekcję poprowadziła firma Pro – Eko ze Szczecina, której przedstawiciel zaprezentował sorbenty produkowane z naturalnych materiałów. Firma zaprezentowała działanie oferowanych sorbentów w ramach przygotowanego doświadczenia laboratoryjnego. Oprócz tego Pro – Eko przedstawiło skimmery o małych gabarytach, które w naszej ocenie do działań w porcie wewnętrznym są bardziej przydatne niż obecnie stosowane – wysokowydajnościowe o dużym ciężarze transportu i wielkich gabarytach. Zaprezentowano urządzenia do oczyszczania wody ze skażeń, które skutecznie radzą sobie z zalegającym skażeniem w szczelinach zabudowy nabrzeża portowego (bardzo trudne do usunięcia).

Jednym z najważniejszych tematów Warsztatów Ekologicznych było pokonanie problemu ukrywania wycieków olejowych przez sprawców tych zdarzeń. Wiąże się to z procesem dochodzenia i ujawniania sprawcy oraz obciążania go kosztami akcji ratowniczej. Jak już doświadczenie Portu Gdańsk pokazało ukrywanie wiąże się zawsze ze znacznym zwiększeniem powierzchni skażenia oraz kosztami jego usuwania. Dlatego też oferta przedstawiona przez firmę RB Consulting, a dotycząca systemu wykrywania zaistniałych wycieków na powierzchni wód portowych była bardzo intersująca. Uczestnicy Warsztatów mogli poznać sposób działania systemu wykrycia, jego skuteczności i odporność na fałszywe alarmy. System wykrywania skażeń olejowych na wodach portowych zainstalowany został w Porcie Szczecin. Przedstawiciele użytkownika, biorący udział w Warsztatach potwierdzili skuteczność oferowanego systemu. Poza głównym tematem firma zaprezentowała również inne kompleksowe rozwiązania dotyczące organizacji akcji ratowniczych – łodzie, skimmery, zapory, sprzęt do obserwacji i analizy. Katalog oferowanych produktów był bardzo bogaty. Jednym z ważnych elementów było przedstawienie zapory półautomatycznej i automatycznej, która może się rozstawiać przy obsłudze 1 -osobowej lub bezobsługowo – na sygnał elektroniczny np. z systemu wykrywania skażeń.

Firma która zamykała Warsztaty Ekologiczne to Sintac Polska Warszawa. Przedstawiciel omówił zakres oferowanych produktów, zaprezentował ich sposób działania oraz skuteczność. Były to głównie sorbenty i dyspergenty.

Prelekcje były prowadzone wraz z bezpośrednim kontaktem. Uczestnicy Warsztatów obserwowali pokazy i doświadczenia, na bieżąco, w toku zapytań i dyskusji doszczegółowiali sobie informacje o produktach.
W Warsztatach Ekologicznych jako goście wzięli udział przedstawiciele SOPG Gdańsk, UM Szczecin, Państwowej Straży Pożarnej, UM Gdynia, PSP Florian, Akademii Morskiej Gdynia, PRS Szczecin oraz kilku stoczni.  

Warsztaty zakończyły się o godzinie 15:30.

 

SOPG składa podziękowania Pani Dyrektor IV LO w Gdańsku za pomoc przy organizacji Warsztatów oraz wszystkim uczestnikom za udział.

PROPONOWANE AKTUALNOŚCI

resizer
Informacja o przechowywaniu dokumentów spółki

„Informujemy, że wszelkie dokumenty związane z działalnością spółki i podlegające archiwizacji zostały przekazane do archiwum w Słupsku stale współpracującym z Archiwum Państwowym (Usługi Archiwistyczne – Składnica Depozytowa Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3, 76-200 Słupsk).

resizer
Likwidacja spółki SOPG

W związku z otwarciem w dniu 10 lipca 2023r. likwidacji spółki Straż Ochrony Portu Gdańsk sp z o.o. z siedzibą w Gdansku, informujemy, iż zarząd Spółki został odwołany, a w jego miejsce został powołany likwidator Marta Szumała-Stasiak. Informujemy, że wszelkie dokumenty związane z działalnością spółki i podlegające archiwizacji zostały przekazane do archiwum…

CZYTAJ WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Szkolna 1 80-563 Gdańsk
sop@sopgdansk.pl

NAPISZ DO NAS

back to top