CONTACT

DANE SPÓŁKI:

Straż Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. w likwidacji
ul. Szkolna 1, 80-563 Gdańsk
NIP: 957-08-72-724, 
REGON: 192998311 
Nr KRS: 0000187296 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Konto: Bank PEKAO S.A. II O/Gdańsk Nr 51 1240 1268 1111 0010 0131 1399
telefon: +(48) 58 737 62 71
e-mail: sop@sopgdansk.pl